Projekt Občanům pomáhá vytvářet volné prostředky domácnostem, obcím, institucím i firmám

Vhodným adeptem na úsporu výdajů za energie je každý, kdo má odběrné místo. Odběrné místo je místo, kde se spotřebovává elektřina nebo plyn.

Jste to tedy i Vy v případě, že:

 • máte vlastní rodinný dům nebo byt
 • jste osoba v pronájmu, ale energie jsou psány na Vás
 • zastupujete obec, která spotřebovává elektřinu nebo plyn
 • zastupujete obec, jejíž občané mají zájem ušetřit výdaje za energie
 • jste ve spolku nebo sdružení, jehož členové mají zájem snížit výdaje
 • máte malou firmu a rádi byste optimalizovali své náklady
 • zastupujete větší společnost, organizaci nebo podnik a chcete ušetřit výdaje

Jediný projekt svého druhu pomohl již stovkám obcí a desítkám tisíc domácností. 87 % z nich je s přínosy tak spokojeno, že se do projektu zapojují opakovaně.

 • Výhody pro obce
 • Výhody pro domácnosti
 • Výhody pro ziskové i neziskové subjekty
 • Inicátorem projektu byly samotné obce, které projektem chtěly eliminovat praktiky domovního prodeje. Díky součinnosti obcí a konzultantem projektu je tato praktika eliminována.
 • Samotné obce mohou zapojit do procesu úspory energií svá odběrná místa jako například budovy škol a úřadů, systém veřejného osvětlení a podobné. Úspora na obecním rozpočtu je v takovém případě v řádu statisíců Kč. Za volné prostředky má poté obec možnost zlepšit kvalitu života v obci.
 • Celý proces je pro obec navíc zcela bezpracný, jelikož veškerou administrativu vyřizuje a následnou zákaznickou péči poskytuje partner projektu holding Terra Group.
 • Průměrná roční úspora zapojené domácnosti činí 8 538 Kč. Konzultant Vás navíc každé 2 roky kontaktuje s možností získat ještě výhodnější podmínky.
 • Případná změna dodavatele vyplývající ze zapojení do energetické soutěže je pouze administrativní. Distributor i veškeré zvyklosti odběru zůstávají stejné.
 • V rámci projektu Občanům poskytujeme zdarma právní služby zdarma v případě jakýchkoli komplikací způsobených stávajícím dodavatelem energií.
 • Zapojení do projektu vede k tvorbě volných finančních prostředků, které mohou být využity na zlepšení kvality života v domácnosti i v obci.
 • Firmy, živnostníci, instituce, spolky a další subjekty mají možnost zvolit si energetickou soutěž na míru. Mohou si vybrat, zda využijí již známých cen z uplynulé energetické soutěže nebo se zapojí do následující soutěže s možností získat ještě výhodnější ceny.
 • Roční úspora výdajů za elektřinu a zemní plyn především u výrobních podniků obvykle dosahuje řádu stovek tisíc Kč.
 • Celý proces je pro ziskové i neziskové subjekty zcela bezpracný, jelikož veškerou administrativu vyřizuje konzultant projektu a následnou zákaznickou péči poskytuje partner projektu holding Terra Group.