• Na jaké oblasti úspory se projekt Občanům soustředí?

  +

  Třífázový projekt Občanům se ve své první fázi soustředí na snižování výdajů obcím, domácnostem, institucím a firmám prostřednictvím optimalizace nákladů na elektřinu a zemní plyn.

  Ve své druhé fázi od roku 2017 se bude projekt soustředit na optimalizaci výdajů za vodu. Třetí fázi projektu pro Vás v tuto chvíli připravujeme.

 • Je energetická soutěž bezpečná?

  +

  Ano, je. Energetická soutěž je transparentní jednání o ceně založené na principu reverzní aukce. To znamená, že vyvolávací cena se může pouze snížit. Soutěžícími jsou dodavatelé energií. Soutěží o nové potenciální zákazníky, mezi kterými můžete být i Vy. Výsledkem je tedy vždy úspora výdajů. Projekt Občanům je zároveň garantem kvality a správnosti celého procesu a chrání práva zapojených odběratelů energií.

 • Kdo se účastní energetické soutěže?

  +

  Soutěží se účastní dominantní i alternativní dodavatelé energií, kteří dodržují podmínky vypsané energetické soutěže. Mezi účastníky soutěží patří například Centropol, Pražská Plynárenská, Eon, X Energie, EP Energy Trading, Yello Energy a mnohé další společnosti.

 • O kolik peněz může energetická soutěž snížit výdaje domácnosti?

  +

  Zapojené domácnosti obvykle ušetří zapojením do soutěže na výdajích za dodávky elektřiny a plynu 25 až 30 % těchto výdajů. V některých případech je úspora ještě vyšší.

 • Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem energie?

  +

  Distrubutor je vlastníkem sítě (potrubí, elektrické vedení) v dané oblasti. Za užívání své sítě si účtuje státem stanovené platby. Dodavatel poskytuje klientovi komoditu a účtuje si pouze částku za množství odběru a v některých případech měsíční poplatek.

 • Kdo je dodavatel poslední instance?

  +

  Dodavatelem poslední instance (DPI) je subjekt na trhu s elektřinou a plynem, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu a plyn zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem.

  Důvodem k zahájení dodávky v režimu DPI je ztráta schopnosti stávajícího dodavatele dodávat elektřinu koncovým zákazníkům. Dodavatel poslední instance je tak vlastně určitou zárukou pro zákazníky především z řad domácností, že pro ně bude zajištěná dodávka elektřiny i v případech, kdy stávající dodavatel pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat elektřinu.

 • Umožní mi stávající dodavatel přejít, když u něj mám smlouvu?

  +

  To vůbec nevadí. Naše právní oddělení posoudí zdarma Vaši smlouvu se stávajícím dodavatelem. U většiny smluv je za určitých okolností možné tuto smlouvu bez sankcí vypovědět. Zeptej se se nás jak a my Vám rádi poradíme.

 • Na jak dlouhé období garantujete zvýhodněnou cenu?

  +

  Ceny z energetické soutěže jsou platné po dobu tří let od data zahájení dodávek. Po této době Vás opět kontaktujeme s možností zajistit v nové soutěži ještě výhodnější podmínky.

 • Jak se mohu do soutěže přihlásit?

  +

  Domácnosti z obcí, které jsou již do projektu zapojeny, mohou využít možnosti sejít se osobně s konzultantem projektu, který s Vámi přihlášku vyplní. Druhou možností je využít elektronickou přihlášku v sekci Zapojit se.

  Domácnosti z nezapojených obcí se nyní také mohou zapojit. Nejjednodušším způsobem je přihlásit se telefonicky na čísle 533 101 355.

 • Z jakých položek se skládá celková cena za odběr energií?

  +

  Celková cena je obvykle složena ze tří části:

  • platba distributorovi energie, jejíž výši stanovuje Energetický regulační úřad
  • částka placená dodavateli za využíté množství MWh energie a měsíční poplatek
  • ostatní služby dodávky